Hotărârea nr. 68 / 2019 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului și serviciilor publice subordonateOrganigrama aplicabilă conform H.C.L. 68 / 2019 stat_functii_1_2017
stat_functii_2_2017


Organigrama aplicabilă conform H.C.L. 92 / 2016 stat_functii_1_2017
stat_functii_2_2017