Gyülés anyag Gyülés jegyzökönyv kivonatok

Az Önkormányzat Müködési Szabályzata - Román nyelven

Januári tanácsülés
Februári tanácsülés

TOVÁBBI ÖNKORMÁNYZATI GYÜLÉS JEGYZÖKÖNYVEK - ROMÁNUL - 2007
2009