Anunț începere proiect: Restaurare, consolidare clădire – vila nr. 49, azi vila nr. 51 - Emil - din stațiunea turistică Borsec, jud. HarghitaModernizarea și inființarea de noi baze de Salvamont în județul Harghita
Hegyimentő bázisok modernizálása és létrehozása Hargita megyébenImplementarea de sistem informatic
destinat gestiunii Registrului Agricol
și a soluțiilor software în județul Harghita
Planul Urbanistic General al orașul Borsec
Borszék város területrendészeti terve - román nyelven

Anunț Public
Plan Reglementări urbanistice propuse - cca 6 MB
Plan de încadrare in zonă - cca 31 MB
Raport de mediu - cca 1 MB
Avize, autorizații, încadrare ... - cca 15 MBÎntâlnire localități înfrățite
Testvérvárosi települések találkozója