DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA PROPUNERILOR DE PROIECTE: 05.06.2019, ora 1500
OKIRAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ -- 2019.06.05, - 15 00 ÓRÁIG

Programul general de finantare nerambursabila a unitatilor de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania pe anul 2019
Ghidul solicitantului
Declaraţia pe propria răspundere
Cererea tipizată

DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A CERERILOR DE FINANTARE -- 25 APRILIE 2018 - ORA 13 00
OKIRAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ -- 2018 ÁPRILIS 25, - 13 00 ÓRÁIG

Programul general de finantare nerambursabila a unitatilor de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania pe anul 2018
Ghidul solicitantului
Declaraţia pe propria răspundere
Cererea tipizată

DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A CERERILOR DE FINANTARE -- 05 MAI 2017 - ORA 13 00
OKIRAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ -- 2017 MÁJUS 05, - 13 00 ÓRÁIG

Programul general de finantare nerambursabila a unitatilor de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania pe anul 2017
Ghidul solicitantului
Declaraţia pe propria răspundere
Cererea tipizată

DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A CERERILOR DE FINANTARE -- 25 NOIEMBRIE 2016 - ORA 13 00
OKIRAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ -- 2016 NOVEMBER 25, - 13 00 ÓRÁIG

Programul general de finantare nerambursabila a unitatilor de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania pe anul 2016

DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A CERERILOR DE FINANTARE -- 16 APRILIE 2015 - ORA 13 00
OKIRAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ -- 2015 ÁPRILIS 16, - 13 00 ÓRÁIG

Programul general de finantare nerambursabila a unitatilor de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania pe anul 2015
Programul general de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor de tineret si sport in orasul Borsec pe anul 2015
Programul general de finantare nerambursabila a programelor, proiectelor si actiunilor culturale in orasul Borsec pe anul 2015

Hotararea Consiliului Local nr. 21/2015 privind evaluarea proiectelor culturale, Regulamentul concursului de proiecte cu anexe
Hotararea Consiliului Local nr. 22/2015 privind evaluarea proiectelor sportive, a cultelor si de tineret, Regulamentul concursului de proiecte cu anexe

DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A CERERILOR DE FINANTARE -- 14 APRILIE 2015 - ORA 15 00
OKIRAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ -- 2015 ÁPRILIS 14, - 15 00 ÓRÁIG

Programul anual de colaborare cu organizatii neguvernamentale care desfasoara activitati de protectie si promovare a drepturilor copilului si tinerilor aflati in situatii de risc in orasul Borsec judetul Harghita, in anul 2015

Hotararea Consiliului Local nr. 11 / 2015 privind aprobarea derularii Programului anual de colaborare cu organizatii neguvernamentale, care desfasoara activitati de protectie si promovare a drepturilor copilului si tinerilor aflati in situatii de risc in orasul Borsec judetul Harghita, in anul 2015
Anexele aferente Hotararii Consiliului Local nr. 11 / 2015

DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A CERERILOR DE FINANTARE-- 31 MARTIE 2014
OKIRAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ -- MÁRCIUS 31, 2014

Anexa 1 la regulament
Anexa 2 la regulament
Metodologia reglementata prin Dispozitia 52/2013