Lista telefoanelor de serviciu din cadrul UAT orașul Borsecnr.
crt.
Numele și prenumeleFuncțiaNr. telefon
1
Mik József
Primar
0723250411
2
Benkes Zsolt
Viceprimar
0728383737
0744383737
3
Moldovan Kémenes
Ildikó - Anna
Secretar
0724244356
4
Borsos Orsolya
Consilier
0724244364
5
Cotrigășeanu Cristina
Consilier
0722676635
6
Fodor Georgeta
Consilier
0724244360
7
Fokt Paula
Arhitect șef
0724537110
8
Horvat Felicia
Consilier
0735884721
9
Klemenz Emese
Consilier
0733773332
10
Maier Klara
Consilier
0724244361
11
Patka Enikő
Șef birou economic
0724244355
12
Patka Robert-Alexandru
Consilier
0724244363
13
Szabó Ibolya
Consilier
0733773336
14
Szabó István
Consilier
0724093130
15
Szőcs Ágnes
Consilier
0723570005
16
Tankó Emese
Consilier
0724244362